کد خبر: 1739

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ - ۸:۰۰

هاشم نسمیان نوشت:

میزان رأی ملت است اگر بر اساس قوانین و قواعد اسلامی باشد

عده ای می پندارند که حضرت امام با این عبارت”میزان رای ملت است”،می خواستند بگویند که مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی وابسته به رأی اکثریت است که همان رای ملت است؛بلکه حضرت امام در همین سخنرانی که عبارت مورد بحث را ایراد فرمودند،کرارا معیار مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را اسلام می دانند نه جمهوریت.

مغالطه جزیی از برهان است که به بطور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر می سازد.مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت ها بکار گرفته شود.سفسطه و مغالطه تقریبا هم معنا هستند.می دانیم که هر استدلالی صحیح نیست.چه بسیار دلایلی که به ظاهر دلیل اند؛ولی اگر با دقت و روش منطقی به آن نگریسته شود دلیل نبوده؛بلکه صرفا با لفاظی طرف را به غلط افکنده اند.
مغالطات انواع گوناگونی دارد.تاکنون بعضی از علمای منطق ۱۰۰ نوع را شناسایی کرده اند.
[برای آگاهی بیشتر در این مورد به کتاب منطق کاربردی نوشته ی اصغر خندان مراجعه شود.]
یکی از انواع آنها،مغالطه تقطیع قرائن است.یعنی اینکه بعضی کلمات را به گونه ای از عبارت حذف کنیم که معنای آن عبارت به کلی عوض شود.
یکی از نمونه های بارز و خطرناکی که بعضی از کج فهمان،از عبارت “میزان رای ملت است” برداشت می کنند که هر چه که ملت بگوید صحیح و چراغ راه حرکت است.این در حالی است که در درون این برداشت یک گمراهی نهفته است که لازم است فرهیختگان و اساتید این مقوله را به طور کامل روشن کنند.
مبنای این سخن امام خمینی(ره) را می توان یک تئوری نامید.تئوری اخلاق دموکراتیک و به زبانی دیگر یک قرارداد اجتماعی هم می توان اطلاع کرد.چرا که ملت نمودی از یک اجتماع است که درون این عبارت نهفته است.
حال ما یک سؤال از کسانی داریم که با استفاده از این مغالطه در پی منحرف کردن اذهان مردم هستند که آیا امام خمینی(ره) فرمودند که هر چه ملت بگوید میزان و صراط مستقیم است؟
اگر نظر مردم میزان و صراط مستقیم است پس قواعد و احکام و قوانین اسلامی چه می شوند؟!
اگر در تمام مجموعه صحیفه نور امام خمینی(ره) جستجو کنیم فقط یک بار در طول عمر مبارکشان این جمله را بیان کرده اند.
در مقابل حضرت امام(ره)،چندین بار بر اصالت اسلام و احکام و قواعد اسلامی تاکید کرده اند.
یک امر بدیهی است که برای فهم بیانات یا یک عبارتی از یک گوینده اقتضا می کند که تمام بیانات یک فرد را با توجه به همدیگر مقایسه و تفسیر کرد و بگونه ای باشد که تناقضی در گفتار فرد پیدا نشود.
عده ای می پندارند که حضرت امام با این عبارت”میزان رای ملت است”،می خواستند بگویند که مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی وابسته به رأی اکثریت است که همان رای ملت است؛بلکه حضرت امام در همین سخنرانی که عبارت مورد بحث را ایراد فرمودند،کرارا معیار مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را اسلام می دانند نه جمهوریت.
با یک جستجوی ساده در مجموعه صحیفه نور حضرت امام(ره) می توان پی برد که امام اسلامیت و احکام و قوانین اسلام را اولی و به هر چیزی دیگری می دانند و در تمام سخنان امام مشهود است.
اکنون بخش هایی از سخنرانی را که این جمله در آن ایراد شده را نقل می کنم و قضاوت را بر عهده ی خوانندگان می گذارم.

حضرت امام در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ در جمع پرسنل نیروی هوایی می فرمایند:
بیدار باشید برادران! دشمنان خودتان را بشناسید. می‌خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آنطوری که اسلام حکم می‌کند تصویب شود. باید حقوق‌دان‌های غربی نظر بدهند؟ … یا غربزده‌ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامی ما می‌خواهیم، و این حقوقدان‌ها، اسلام را نمی‌دانند یعنی چه! … هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دمکراتیک را تدوین کنیم، … شما آقایان روشنفکر غربی، صلاحیت دارید که نظر بدهید. لکن ما هر وقت خواستیم قانون اسلامی بنویسیم، خواستیم مسائل اسلام را طرح بکنیم، شما صلاحیت ندارید. … شما اطلاعی نه از قرآن دارید و نه از سنت دارید و نه از اسلام. و ما به شما اجازه نمی‌دهیم که دخالت در معقولات کنید. … شما نمی‌خواهید یک قانون اساسیِ اسلامی باشد. … ولی ملت اسلام، ملت ایران، نمی‌تواند تابع هوای نفس شما باشد؛ نمی‌تواند قرآن را کنار بگذارد و قانون اساسی غربی را قبول کند …. ما به اشخاصی که اطلاع ندارند از قوانین اسلام، … اجازه نمی‌دهیم که دخالت در این امور بکنند. بله، حق رأی دارند؛ رأی بدهند که اسلام نه؛ چنانکه دادند. مختارند که رأی بدهند؛ … ما بعد از این که … به نظر خبرگان اسلامی رسید، به نظر روحانی اسلامی رسید … باز هم در افکار عمومی می‌گذاریم، خود ملت میزان است. … خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است!‌ … یک نفر چه حقی دارد برای ۳۵ میلیون جمعیت رأی بدهد؟ پنجاه نفر- ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت ۳۵ میلیونی رأی بدهد؟ این حق برای این است که شما می‌خواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان، رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می‌دهد یک وقت یک عده‌ای را تعیین می‌کند که آنها رأی بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. … بهانه را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛‌ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛‌ مردم را به حساب بیاورید. ما حتماً باید تابع طرح‌های غربی باشیم؟ اسلام راکار نداریم؟ غرب هر چه بگوید تابع آن هستیم؟ غرب تا حالا همین بساط بود که بود. … قانون اساسی را هم آنها بنویسند؟ آنها رأی بدهند؟ غربزده‌ها رأی بدهند؟ میزان شما هستید. …. ما می‌گوییم که مردم خودشان افرادی را تعیین کنند که این قانون اساسی که نوشته شده است بیایند ببینند؛ هر رأیی دارند، ‌هر طرحی دارند بدهند؛ می‌خواهد این رأی‌ها رأی‌های مخالف با قرآن باشد، می‌خواهد موافق. منتها ما مخالف‌هایش را قبول نمی‌توانیم بکنیم؛ و شما هم دنبال این هستید که این کار را بکنید. … آقایان می‌گویند که ملت بی‌اطلاع است!‌ من می‌گویم شما هم بی‌اطلاع هستید. … برای این که در اینجا اطلاعات اسلامی می‌خواهد و بعضی از شما اصلاً اطلاع ندارید. بعضی از شما نمی‌داند نماز چند تاست! …
مسأله اصلی که حالا باید شمای ارتشی، من طلبه، مراجع عظام، علمای اعلام، دانشگاهی، بازاری، دهقان، اداری، کارمندها، همه به آن توجه بکنند، این است که این قانون اساسی، که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم، این قانون اساسی درست بشود. …. امروز بعضی از اشخاص در این مملکت می‌خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند. … من از همه می‌خواهم،‌ من التماس می‌کنم به ملت ایران، من دست ملت ایران را می‌بوسم، اسلام را می‌خواهند ببرند.»(۱)
کدام عقل سلیمی می پذیرد که هر چه مردم بگویند همان میزان باشد؟
هر عقل سلیم با خواندن سخنرانی فوق به این نتیجه می رسد که میزان مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی کشور،اسلامیت است نه جمهوریت.یعنی علاوه بر اینکه مردم نظر بدهند،باید با قوانین و احکام اسلامی منطبق باشد.
خواست و اراده و تاثیر مردم در تحقق احکام اسلامی انکار ناپذیر است اما اینکه میزان رای ملت است و این رای ملت اگر چه خلاف اسلام باشد باز هم میزان است،یک فکر غلطی است. در سخنان حضرت امام بطور روشن بیان شده است که “مردم هر رأیی دارند،هر طرحی دارند بدهند؛میخواهد این رأی ها مخالف با قرآن باشد،می خواهد موافق.منتها ما مخالف هایش را قبول نمیتوانیم بکنیم.”
حضرت امام در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ در فرازی می فرمایند:”نظر آن ملتی که نهضت را به وجود آورد و قدرت های بزرگ را شکست و بعد از این هم دنبال همین قدرت[اسلام] خواهد بود،میزان است.نظرهای دیگران اگر موافق با نظر اینهاست،اگر دنباله اسلام است،اگر با حفظ اسلام و احکام اسلام است،اهلا و مرحبا و اگر انحراف است،آنها باید بروند آنجایی که قبلا بوده اند…هر اجتماعی که بر اساس اسلام و قوانین اسلام است،بر,مسیر این ملت است. و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلمفرسایی که بر خلاف مسیر اسلام است،هر چه باشد خلاف این نهضت است.”(۲)
حالا با توجه به سخنرانی های فوق می توان گفت که هر چه که ملت بخواهد و تعیین کند همان صحیح و میزان است؟!
آیا میزان رأی ملت است که هر چه بگویند درست است یا رأی ملت باید با اسلام میزان شود؟
قطعا کج فهمان و تحریف کنندگان در طول تاریخ بوده اند و در صدد تحریف دین بر نیامده اند.حالا عده ای با بی انصافی تمام در پی تقطیع و تحریف سخنان حضرت امام بر آمده اند تا همانگونه که می پسندند،تحریف و تقطیع کنند تا به مقصود شوم خود برسند.
وسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
……………………………………………………
۱-(صحیفه نور، ج۸، ص۱۶۹-۱۷۶؛ ۲۵/ خرداد/ ۱۳۵۸)
۲-(صحیفه نور،ج ۸ ص ۵۶؛ ۱۵/خرداد/۱۳۵۸)

ارسال دیدگاه